Få fart på bilen igjen – med forbrukslån?

Har du en bil som begynner å få litt for mange års fartstid og har lagt mange kilometer bak seg? Kanskje kan forbrukslån være løsningen for å få orden på den igjen. Det kan være aktuelt å få den fikset opp slik at du kan bedre ytelsen og ikke minst bedre sikkerheten når du kjører rundt. Det er jo ikke alltid bare bare å kjøpe en helt ny bil – som du attpåtil vet vil tape seg mye i verdi det øyeblikket du tar den med ut av forhandlerens parkeringsplass. Det er ikke like enkelt å mekke selv som det var i gamle dager, for dagens biler er satt sammen på en måte som gjør dette vanskelig. Særlig skyldes det at mye av det mekaniske som kjennetegner eldre biler nå er skiftet ut med elektroniske løsninger, som gjør det mye vanskeligere og mer risikabelt å ta tak i på egen hånd.

Gjør det selv med forbrukslån

Er du såpass nevenyttig at du kan gjøre enkle ting som å skifte olje selv, kan du selvfølgelig spare penger på det, men å fikse nymotens biler krever ofte dyrt diagnostisk utstyr som man vanligvis bare finner på verkstedet. Løsningen kan derfor være å ta opp et forbrukslån som gir rom for å la de profesjonelle jobbe med bilen.

Det er selvfølgelig også mulig å gjøre en del ting selv, dersom du har en del god del utstyr, og ikke minst et sted å holde på. Det krever tid og ikke minst ressurser, som igjen reiser spørsmålet om finansiering. Har du over gjennomsnittet kompetanse om bil, og ikke minst interessen for å skru, kan det selvfølgelig være en god idé å anskaffe sin egen løftebukk og nok verktøy til å gjøre garasjen om til et lite miniverksted. Dette er nok likevel ikke aktuelt for de aller fleste, selv om slike investeringer også er mulig med forbrukslån.

Du trenger ikke sikkerhet

I dag finnes det mange muligheter for å ta opp forbrukslån uten å stille pant, og man kan også sikre seg de beste betingelsene gjennom å sammenligne ulike tilbud på nettet. Da er det lurt å se både på rentenivå og eventuelle andre kostnader knyttet til et lån, slik at man får et realistisk og helhetlig bilde av hvor mye lånet til slutt kommer til å koste. En flott og trygg bil er imidlertid verdt noen kroner!